Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rana kommune
Kommunenr 1833
Alle grunnskoler med adresse i Rana kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 308,3 273,4 273,4 285,3 288,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 12,3 12,4 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 54 52 49 54 51
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,0 59,1 62,9 57,3 60,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 18,9 17,9 18,9 17,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 13,7 13,7 12,6 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 13,5 14,1 15,1 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 16,3 17,0 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 96,5 93,6 92,1 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 198 921 177 003 176 898 183 442 185 762
Undervisningstimer totalt per elev 65 58 58 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no