Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ramsum skole
Gamle Kongevei 26
3160 STOKKE
Org.nr 975271102
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 006
Undervisningstimer totalt per elev 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no