Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ramsum skole
Gamle Kongevei 26
3160 STOKKE
Org.nr 975271102
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Ramsum skole 5,8 5,8 5,6 5,9 5,9
Sandefjord kommune 610,6 617,1 603,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Ramsum skole 9,4 8,3 9,9 10,5 10,7
Sandefjord kommune 12,8 12,8 12,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Ramsum skole 1 1 1 1 1
Sandefjord kommune 129 134 127
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Ramsum skole 84,5 35,8 71,8 66,3 63,4
Sandefjord kommune 54,8 53,1 56,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Ramsum skole 10,0 21,1 12,7 14,7 15,8
Sandefjord kommune 21,1 21,7 21,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Ramsum skole 9,0 7,8 9,3 10,7 10,8
Sandefjord kommune 12,9 13,0 12,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Ramsum skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sandefjord kommune 17,2 16,9 17,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Ramsum skole 10,7 8,7 10,0 11,2 12,7
Sandefjord kommune 17,4 17,8 17,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Ramsum skole 11,2 12,7
Sandefjord kommune 15,6 15,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Ramsum skole 0,0 0,0
Sandefjord kommune 18,1 17,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Ramsum skole 0,0 0,0
Sandefjord kommune 21,1 21,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Ramsum skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sandefjord kommune 98,5 98,3 98,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Ramsum skole 3 846 3 951 3 809 4 006 4 092
Sandefjord kommune 395 563 397 190 393 659
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Ramsum skole 78 90 75 70 69
Sandefjord kommune 56 56 55
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no