Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ramsum skole
Gamle Kongevei 26
3160 STOKKE
Org.nr 975271102
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 5,8 5,8 5,6 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 9,4 8,3 9,9 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,7 84,5 35,8 71,8 66,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 10,0 21,1 12,7 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 9,0 7,8 9,3 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4 10,7 8,7 10,0 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 048 3 846 3 951 3 809 4 006
Undervisningstimer totalt per elev 92 78 90 75 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no