Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ramsum skole
Gamle Kongevei 26
3160 STOKKE
Org.nr 975271102
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 5,8 5,6 5,9 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 8,3 9,9 10,5 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,5 35,8 71,8 66,3 63,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 21,1 12,7 14,7 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 7,8 9,3 10,7 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 8,7 10,0 11,2 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 846 3 951 3 809 4 006 4 092
Undervisningstimer totalt per elev 78 90 75 70 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no