Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ramstad skole
Høvikveien 30
1363 HØVIK
Org.nr 974552361
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 44,7 43,2 43,6 47,6 46,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 14,7 14,7 13,9 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 319,1 345,3 391,7 245,9 552,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,5 3,5 3,0 4,6 2,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,6 19,5 19,5 18,5 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,9 23,8 25,2 24,3 26,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 26,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 92,5 95,3 97,1 94,7
Lærertimer som gis til undervisning 23 550 23 161 23 143 25 613 24 678
Undervisningstimer totalt per elev 47 45 45 47 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no