Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ramfjord skole
Fagernes
9027 RAMFJORDBOTN
Org.nr 974566435
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,8 16,0 14,9 15,7 15,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,2 13,6 11,8 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,0 87,6 93,9 61,5 66,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3 13,1 13,1 17,4 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 13,2 14,0 12,7 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 13,0 17,0 13,6 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 15,2 20,0 15,5 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 27,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,7 87,5 83,6 92,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 475 10 737 9 682 10 121 9 893
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 53 60 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no