Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ramfjord skole
Fagernes
9027 RAMFJORDBOTN
Org.nr 974566435
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,0 14,9 15,7 15,5 15,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 13,6 11,8 11,9 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,6 93,9 61,5 66,5 72,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 13,1 17,4 16,2 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 14,0 12,7 14,6 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 17,0 13,6 11,2 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 20,0 15,5 21,0 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 27,9 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,6 31,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,5 83,6 92,3 100,0 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 10 737 9 682 10 121 9 893 10 148
Undervisningstimer totalt per elev 59 53 60 59 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no