Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ramberg skole
Bjerkealleen 34
1512 MOSS
Org.nr 975267717
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,9 24,3 24,6 28,1 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 17,5 17,5 17,7 15,2 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 934,9 1 250,0 379,6 358,4 347,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,8 1,3 4,4 4,0 3,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 17,8 18,1 15,3 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 20,8 22,2 17,3 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 014 16 927 17 143 19 679 20 027
Undervisningstimer totalt per elev 42 42 42 49 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no