Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ramberg skole
Flakstadveien 389
8380 RAMBERG
Org.nr 974546469
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Flakstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,9 14,0 16,3 12,6 12,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 8,2 6,2 7,5 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,3 48,2 43,9 78,6 66,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 15,5 13,1 9,3 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 9,6 7,2 8,3 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,8 9,5 7,1 9,4 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 13,8 10,1 9,9 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,1 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 100,0 92,1 96,0 87,9
Lærertimer som gis til undervisning 9 433 8 929 10 602 8 607 7 982
Undervisningstimer totalt per elev 95 85 113 94 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no