Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Raknes skule
Raknes
6475 MIDSUND
Org.nr 975284336
Offentlig skole
Grunnskole
1.-3. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 6,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 58,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 219
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no