Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Raknes skule
RAKNES
6475 MIDSUND
Org.nr 975284336
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,5 7,2 7,7 7,7 6,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,3 11,9 12,3 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,7 46,7 45,4 41,4 20,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,7 25,5 25,4 28,6 58,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,3 11,0 11,4 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 13,0 12,8 13,3 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 86,1 100,0 100,0 75,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 653 5 129 5 472 5 472 4 219
Undervisningstimer totalt per elev 61 60 62 60 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no