Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Raknes skule
Raknes
6475 MIDSUND
Org.nr 975284336
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Midsund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 6,5 7,2 7,7 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,1 12,3 11,9 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,7 56,7 46,7 45,4 41,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 20,7 25,5 25,4 28,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,2 11,3 11,0 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 16,2 13,0 12,8 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 86,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 819 4 653 5 129 5 472 5 472
Undervisningstimer totalt per elev 60 61 60 62 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no