Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rakkestad ungdomsskole
Skoleveien 12
1890 RAKKESTAD
Org.nr 975290530
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Rakkestad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,0 32,9 34,8 31,6 35,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,9 10,7 11,6 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 8 8 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,1 47,3 44,4 43,4 32,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3 20,6 21,7 23,9 29,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 15,2 14,4 15,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 17,8 18,1 18,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 79,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 533 19 278 20 517 18 523 20 931
Undervisningstimer totalt per elev 64 60 61 56 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no