Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rafsbotn skole
Rafsbotn
9517 ALTA
Org.nr 975279766
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 15,3 12,5 12,9 13,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 7,0 8,3 8,6 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 135,7 475,0 176,9 147,7 107,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 1,3 4,1 5,0 5,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 7,7 8,4 8,8 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,4 8,0 11,3 11,3 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 8,5 10,2 10,6 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 96,4 88,6 97,6 90,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 847 9 613 7 828 7 904 8 018
Undervisningstimer totalt per elev 83 101 85 82 98
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no