Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Radøy ungdomsskule
Idrettsvegen 15
5936 MANGER
Org.nr 975299163
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Radøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,9 20,1 18,2 18,6 17,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 12,3 12,4 11,8 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,5 50,8 57,6 58,7 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 20,8 18,7 17,4 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 16,4 16,5 15,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 19,8 20,1 19,7 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 94,5 99,5 100,0 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 12 141 11 329 10 402 10 531 9 862
Undervisningstimer totalt per elev 60 53 53 56 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no