Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Radøy ungdomsskule
Idrettsvegen 15
5936 MANGER
Org.nr 975299163
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,1 18,2 18,6 17,7 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,4 11,8 10,7 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,8 57,6 58,7 50,0 46,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8 18,7 17,4 18,2 18,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 16,5 15,7 14,3 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 20,1 19,7 19,3 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5 99,5 100,0 93,3 92,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 329 10 402 10 531 9 862 9 947
Undervisningstimer totalt per elev 53 53 56 61 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no