Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Radøy kommune
Kommunenr 1260
Alle grunnskoler med adresse i Radøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 57,5 56,2 57,3 60,6 61,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,7 12,1 10,9 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 12 14 14 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,7 52,9 43,9 41,7 37,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 21,3 24,6 23,6 25,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 12,8 12,0 10,6 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 16,4 16,5 15,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 17,4 16,5 16,5 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 96,8 93,3 94,4 94,0
Lærertimer som gis til undervisning 35 782 35 601 36 604 39 125 39 205
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 59 65 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no