Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Radøy kommune
Kommunenr 1260
Alle grunnskoler med adresse i Radøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Radøy kommune 57,5 56,2 57,3 60,6 61,1
Hordaland fylke 5 757,2 5 763,5 5 806,1 5 875,9 5 913,3
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Radøy kommune 12,4 12,7 12,1 10,9 10,6
Hordaland fylke 12,4 12,4 12,3 12,2 12,1
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Radøy kommune 10 12 14 14 15
Hordaland fylke 785 816 854 893 928
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Radøy kommune 63,7 52,9 43,9 41,7 37,8
Hordaland fylke 79,5 77,0 74,0 71,0 68,6
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Radøy kommune 17,0 21,3 24,6 23,6 25,0
Hordaland fylke 13,6 14,2 14,7 15,2 15,7
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Radøy kommune 13,1 12,8 12,0 10,6 10,6
Hordaland fylke 13,4 13,3 13,3 13,0 12,8
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Radøy kommune 14,7 16,4 16,5 15,7 14,3
Hordaland fylke 14,6 14,7 14,7 14,9 14,8
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Radøy kommune 17,0 17,4 16,5 16,5 15,2
Hordaland fylke 17,0 16,9 17,0 16,8 16,5
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Radøy kommune 14,9
Hordaland fylke 14,6
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Radøy kommune 12,8
Hordaland fylke 16,9
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Radøy kommune 19,3
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Radøy kommune 99,5 96,8 93,3 94,4 94,0
Hordaland fylke 98,8 98,5 98,1 98,2 98,3
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Radøy kommune 35 782 35 601 36 604 39 125 39 205
Hordaland fylke 3 581 157 3 617 358 3 657 252 3 712 528 3 766 439
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Radøy kommune 57 56 59 65 68
Hordaland fylke 57 58 58 59 59
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no