Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Radøy kommune
Kommunenr 1260
Alle grunnskoler med adresse i Radøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Eidsberg kommune 133,9 132,5 133,2 132,9 134,5
Eigersund kommune 202,9 197,9 198,0 191,9 183,3
Fræna kommune 109,6 108,2 114,4 117,4 116,7
Gran kommune 156,9 157,1 163,8 161,3 162,0
Haram kommune 117,5 117,3 120,3 122,4 124,5
Hareid kommune 52,7 63,9 62,3 64,7 60,2
Midtre Gauldal kommune 74,0 70,8 72,2 67,6 69,7
Modum kommune 133,2 133,6 139,1 145,0 135,4
Nord-Odal kommune 50,1 48,2 55,1 57,8 58,1
Osterøy kommune 104,2 110,3 115,5 112,5 116,4
Radøy kommune 57,5 56,2 57,3 60,6 61,1
Sande kommune 106,0 105,8 105,9 111,0 121,7
Songdalen kommune 97,3 105,9 111,7 118,7 118,8
Stange kommune 214,9 239,5 226,5 221,3 220,7
Stryn kommune 103,3 108,3 113,9 108,8 109,1
Søndre Land kommune 64,6 71,1 72,0 69,2 64,9
Trøgstad kommune 55,8 54,1 56,4 57,1 58,6
Tvedestrand kommune 67,1 72,7 72,9 70,7 71,4
Ørsta kommune 127,9 129,9 133,0 138,4 135,8
Østre Toten kommune 181,2 174,4 178,3 177,7 177,6
Antall elever per årsverk til undervisning
Eidsberg kommune 11,7 12,0 11,6 11,1 11,0
Eigersund kommune 10,6 11,0 11,0 11,1 11,5
Fræna kommune 12,7 12,8 12,0 11,7 11,4
Gran kommune 12,0 11,9 11,2 11,5 11,2
Haram kommune 10,7 10,4 10,3 9,9 9,8
Hareid kommune 12,2 10,8 11,2 11,2 12,2
Midtre Gauldal kommune 10,3 10,5 10,2 10,9 10,5
Modum kommune 13,0 13,0 12,7 12,1 13,2
Nord-Odal kommune 13,5 13,5 11,9 11,0 10,7
Osterøy kommune 11,2 11,0 10,3 10,5 10,1
Radøy kommune 12,4 12,7 12,1 10,9 10,6
Sande kommune 12,7 13,2 13,0 12,3 11,1
Songdalen kommune 11,3 11,1 10,7 10,0 10,3
Stange kommune 11,8 10,8 11,3 11,5 11,8
Stryn kommune 9,9 9,9 9,6 9,6 9,7
Søndre Land kommune 11,2 10,6 10,0 9,7 10,3
Trøgstad kommune 12,3 12,8 12,5 12,1 12,1
Tvedestrand kommune 11,5 11,1 11,0 11,3 11,1
Ørsta kommune 11,9 11,8 11,6 10,9 11,0
Østre Toten kommune 10,2 10,3 10,2 10,0 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Eidsberg kommune 33 29 30 33 37
Eigersund kommune 48 36 41 43 36
Fræna kommune 20 21 21 24 24
Gran kommune 27 26 30 27 26
Haram kommune 22 20 20 22 23
Hareid kommune 11 12 13 15 14
Midtre Gauldal kommune 14 15 11 11 13
Modum kommune 21 21 21 20 25
Nord-Odal kommune 9 8 8 11 11
Osterøy kommune 16 14 20 19 18
Radøy kommune 10 12 14 14 15
Sande kommune 16 16 19 17 21
Songdalen kommune 16 16 23 28 32
Stange kommune 30 31 36 35 43
Stryn kommune 4 5 5 5 7
Søndre Land kommune 11 12 12 12 8
Trøgstad kommune 10 9 9 11 9
Tvedestrand kommune 17 18 11 15 13
Ørsta kommune 16 16 16 20 18
Østre Toten kommune 26 28 31 31 29
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Eidsberg kommune 42,9 48,4 46,1 40,6 36,5
Eigersund kommune 40,4 54,8 47,0 44,4 52,8
Fræna kommune 60,9 59,4 57,2 49,4 50,0
Gran kommune 62,2 62,0 53,8 60,4 60,7
Haram kommune 52,9 55,5 56,6 51,5 49,2
Hareid kommune 53,1 53,0 48,9 42,8 47,2
Midtre Gauldal kommune 52,1 47,1 61,1 62,2 52,6
Modum kommune 70,5 72,0 74,1 78,8 64,5
Nord-Odal kommune 66,7 69,0 67,6 47,8 49,3
Osterøy kommune 62,9 73,2 50,6 52,4 56,6
Radøy kommune 63,7 52,9 43,9 41,7 37,8
Sande kommune 74,1 76,4 64,2 73,3 59,0
Songdalen kommune 61,0 62,9 45,1 37,4 33,4
Stange kommune 76,1 73,4 62,5 64,1 54,2
Stryn kommune 212,3 195,7 180,5 179,3 144,4
Søndre Land kommune 55,7 58,0 54,1 48,9 70,8
Trøgstad kommune 62,0 72,6 72,0 53,5 68,7
Tvedestrand kommune 42,5 40,0 63,1 47,6 54,4
Ørsta kommune 84,1 84,1 85,7 69,2 76,3
Østre Toten kommune 63,8 58,3 52,5 51,0 54,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Eidsberg kommune 24,5 22,1 22,6 24,5 27,5
Eigersund kommune 23,6 18,0 20,9 22,4 19,8
Fræna kommune 18,5 19,0 18,5 20,9 20,2
Gran kommune 17,0 16,8 18,5 16,7 16,3
Haram kommune 18,6 17,1 16,6 17,9 18,6
Hareid kommune 21,5 18,5 20,2 23,0 23,1
Midtre Gauldal kommune 18,4 20,7 15,3 15,9 18,3
Modum kommune 16,1 15,8 15,0 13,7 18,1
Nord-Odal kommune 17,2 16,9 15,0 19,5 18,5
Osterøy kommune 15,8 13,0 17,6 17,2 15,7
Radøy kommune 17,0 21,3 24,6 23,6 25,0
Sande kommune 15,6 15,3 18,2 15,3 17,3
Songdalen kommune 16,4 15,4 21,0 23,6 26,7
Stange kommune 14,0 12,9 15,9 16,0 19,4
Stryn kommune 4,2 4,6 4,8 4,8 6,1
Søndre Land kommune 17,7 16,2 16,3 17,2 12,2
Trøgstad kommune 17,9 15,9 15,5 20,0 15,4
Tvedestrand kommune 24,8 24,3 15,6 21,3 18,6
Ørsta kommune 12,4 12,5 12,1 14,4 13,2
Østre Toten kommune 14,4 15,9 17,2 17,3 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Eidsberg kommune 12,0 12,2 11,9 11,6 11,9
Eigersund kommune 11,3 11,8 11,8 12,0 12,6
Fræna kommune 14,1 13,6 12,7 12,6 11,8
Gran kommune 12,4 12,1 11,4 11,6 11,6
Haram kommune 11,2 11,2 10,9 10,5 10,2
Hareid kommune 13,9 12,5 11,6 11,5 12,5
Midtre Gauldal kommune 9,7 10,0 10,4 10,8 10,2
Modum kommune 13,5 13,8 13,3 12,2 13,9
Nord-Odal kommune 14,2 14,6 12,8 11,4 11,2
Osterøy kommune 11,3 12,0 11,3 11,4 10,8
Radøy kommune 13,1 12,8 12,0 10,6 10,6
Sande kommune 13,2 13,5 13,3 12,2 10,9
Songdalen kommune 12,7 12,1 11,6 10,4 11,6
Stange kommune 12,3 12,0 12,3 12,5 12,4
Stryn kommune 10,2 10,1 9,9 9,8 9,9
Søndre Land kommune 11,2 11,2 10,3 9,8 10,3
Trøgstad kommune 13,7 13,3 12,9 11,9 12,2
Tvedestrand kommune 12,0 11,4 11,3 11,5 11,0
Ørsta kommune 12,5 11,8 12,1 11,6 11,1
Østre Toten kommune 11,0 11,1 10,7 10,3 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Eidsberg kommune 14,6 15,1 14,7 13,5 12,7
Eigersund kommune 12,5 12,9 12,6 13,6 12,9
Fræna kommune 13,3 15,3 14,6 13,7 14,4
Gran kommune 15,1 15,2 14,7 15,1 14,4
Haram kommune 13,0 12,2 12,5 12,0 12,4
Hareid kommune 12,8 10,7 14,2 14,2 16,0
Midtre Gauldal kommune 15,4 15,3 13,3 15,5 16,1
Modum kommune 15,8 15,1 15,5 16,2 16,0
Nord-Odal kommune 16,7 15,4 13,9 14,0 13,5
Osterøy kommune 14,9 12,7 12,1 12,5 12,3
Radøy kommune 14,7 16,4 16,5 15,7 14,3
Sande kommune 15,8 16,7 17,0 17,5 15,8
Songdalen kommune 12,4 12,4 12,4 12,1 11,0
Stange kommune 14,7 12,1 13,3 13,6 14,5
Stryn kommune 12,6 12,9 12,1 12,5 12,8
Søndre Land kommune 15,7 13,4 13,3 13,3 14,6
Trøgstad kommune 14,3 16,5 16,0 17,2 15,8
Tvedestrand kommune 14,2 14,1 14,2 15,0 15,9
Ørsta kommune 14,4 15,2 14,4 13,0 14,7
Østre Toten kommune 11,7 12,0 12,3 12,9 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Eidsberg kommune 16,4 17,2 16,9 15,7 15,6
Eigersund kommune 15,3 15,9 15,2 16,3 15,6
Fræna kommune 15,6 15,9 15,7 15,6 14,8
Gran kommune 15,9 15,7 15,6 16,0 15,6
Haram kommune 14,8 14,4 14,3 12,4 12,3
Hareid kommune 18,6 16,9 15,6 15,2 17,1
Midtre Gauldal kommune 14,5 15,2 14,0 14,7 14,1
Modum kommune 16,8 16,5 16,7 16,1 17,6
Nord-Odal kommune 17,3 17,0 16,4 16,1 14,4
Osterøy kommune 15,5 14,5 14,1 13,8 13,6
Radøy kommune 17,0 17,4 16,5 16,5 15,2
Sande kommune 16,2 16,9 16,7 17,0 14,6
Songdalen kommune 15,9 14,8 15,9 14,9 15,6
Stange kommune 16,1 15,6 15,2 15,1 15,2
Stryn kommune 13,2 13,1 13,0 12,9 13,0
Søndre Land kommune 14,9 15,3 14,2 13,0 14,2
Trøgstad kommune 15,7 17,1 16,9 15,7 16,0
Tvedestrand kommune 15,4 14,8 15,4 16,2 15,4
Ørsta kommune 15,1 14,8 15,1 14,4 14,1
Østre Toten kommune 14,9 15,2 14,7 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Eidsberg kommune 14,7
Eigersund kommune 13,9
Fræna kommune 13,0
Gran kommune 13,9
Haram kommune 11,5
Hareid kommune 15,2
Midtre Gauldal kommune 12,4
Modum kommune 15,7
Nord-Odal kommune 11,3
Osterøy kommune 12,2
Radøy kommune 14,9
Sande kommune 12,3
Songdalen kommune 14,8
Stange kommune 14,2
Stryn kommune 10,9
Søndre Land kommune 9,7
Trøgstad kommune 14,4
Tvedestrand kommune 13,5
Ørsta kommune 12,7
Østre Toten kommune 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Eidsberg kommune 16,0
Eigersund kommune 17,5
Fræna kommune 15,5
Gran kommune 15,0
Haram kommune 11,8
Hareid kommune 17,0
Midtre Gauldal kommune 12,9
Modum kommune 19,1
Nord-Odal kommune 14,6
Osterøy kommune 13,4
Radøy kommune 12,8
Sande kommune 13,7
Songdalen kommune 16,1
Stange kommune 14,7
Stryn kommune 13,1
Søndre Land kommune 15,5
Trøgstad kommune 15,0
Tvedestrand kommune 15,1
Ørsta kommune 13,1
Østre Toten kommune 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Eidsberg kommune 16,3
Eigersund kommune 16,3
Fræna kommune 16,5
Gran kommune 18,3
Haram kommune 13,9
Hareid kommune 19,9
Midtre Gauldal kommune 19,7
Modum kommune 18,5
Nord-Odal kommune 18,7
Osterøy kommune 15,8
Radøy kommune 19,3
Sande kommune 19,6
Songdalen kommune 16,0
Stange kommune 17,0
Stryn kommune 16,0
Søndre Land kommune 20,9
Trøgstad kommune 19,5
Tvedestrand kommune 19,0
Ørsta kommune 18,2
Østre Toten kommune 16,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Eidsberg kommune 97,6 95,8 97,2 95,1 96,5
Eigersund kommune 94,6 94,7 92,8 93,3 97,2
Fræna kommune 93,8 95,2 93,2 92,4 85,3
Gran kommune 96,9 97,3 94,5 96,2 98,2
Haram kommune 94,9 94,4 93,0 91,7 87,9
Hareid kommune 99,7 92,8 95,9 95,0 93,0
Midtre Gauldal kommune 100,0 98,4 100,0 98,9 98,9
Modum kommune 99,2 98,3 97,4 95,2 96,7
Nord-Odal kommune 98,5 97,8 89,0 98,8 91,4
Osterøy kommune 98,6 98,5 96,4 96,6 99,0
Radøy kommune 99,5 96,8 93,3 94,4 94,0
Sande kommune 100,0 100,0 97,7 94,5 95,0
Songdalen kommune 99,3 98,4 96,3 99,6 96,0
Stange kommune 99,4 98,8 98,0 97,9 98,6
Stryn kommune 98,7 97,6 96,3 100,0 98,9
Søndre Land kommune 91,5 79,6 80,7 91,3 93,1
Trøgstad kommune 95,4 97,1 94,0 97,6 100,0
Tvedestrand kommune 99,5 95,3 93,1 94,0 96,1
Ørsta kommune 99,2 98,6 98,7 99,5 99,1
Østre Toten kommune 93,5 94,5 96,2 98,2 97,3
Lærertimer som gis til undervisning
Eidsberg kommune 85 509 84 271 85 654 85 020 86 988
Eigersund kommune 130 719 126 604 126 802 122 231 119 138
Fræna kommune 69 471 68 342 72 105 74 089 74 039
Gran kommune 98 443 98 234 103 230 101 488 101 364
Haram kommune 77 172 75 766 78 212 80 683 82 645
Hareid kommune 35 019 41 122 39 380 40 775 38 439
Midtre Gauldal kommune 49 247 46 783 47 289 44 313 46 073
Modum kommune 83 278 83 239 87 104 92 429 85 365
Nord-Odal kommune 30 109 29 618 33 458 34 864 34 901
Osterøy kommune 65 876 68 085 70 784 68 602 72 875
Radøy kommune 35 782 35 601 36 604 39 125 39 205
Sande kommune 68 785 67 415 68 474 72 625 80 145
Songdalen kommune 60 919 65 369 70 062 75 007 72 779
Stange kommune 137 936 149 652 141 785 140 400 140 903
Stryn kommune 66 946 69 456 73 503 70 287 69 905
Søndre Land kommune 40 316 44 498 45 251 42 886 38 982
Trøgstad kommune 35 756 34 845 35 563 36 056 36 705
Tvedestrand kommune 43 870 45 478 46 623 45 376 46 660
Ørsta kommune 79 591 82 595 84 319 90 103 89 273
Østre Toten kommune 115 814 111 084 112 480 111 512 111 641
Undervisningstimer totalt per elev
Eidsberg kommune 61 59 62 64 65
Eigersund kommune 68 65 65 64 62
Fræna kommune 56 56 59 61 63
Gran kommune 59 60 63 62 63
Haram kommune 67 68 69 72 73
Hareid kommune 58 66 64 64 59
Midtre Gauldal kommune 70 68 70 66 69
Modum kommune 55 55 56 59 54
Nord-Odal kommune 52 53 60 65 66
Osterøy kommune 64 65 69 68 70
Radøy kommune 57 56 59 65 68
Sande kommune 56 54 55 58 65
Songdalen kommune 63 64 66 72 69
Stange kommune 60 66 63 62 61
Stryn kommune 72 72 74 74 73
Søndre Land kommune 63 67 71 74 69
Trøgstad kommune 58 56 57 59 59
Tvedestrand kommune 62 65 65 63 64
Ørsta kommune 60 61 61 65 65
Østre Toten kommune 70 69 70 71 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no