Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Radøy kommune
Kommunenr 1260
Alle grunnskoler med adresse i Radøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Askøy kommune 320,7 331,5 324,4 345,8 355,2
Austevoll kommune 68,2 69,6 68,7 73,9 75,9
Austrheim kommune 44,2 45,5 49,0 52,7 55,8
Bergen kommune 2 654,8 2 619,9 2 624,8 2 645,7 2 675,9
Bømlo kommune 185,3 180,7 181,7 178,2 171,2
Eidfjord kommune 17,0 16,0 16,9 16,3 16,3
Etne kommune 56,2 52,5 51,7 57,0 57,1
Fedje kommune 12,6 12,8 12,1 12,6 13,7
Fitjar kommune 49,6 50,5 52,5 60,8 56,8
Fjell kommune 334,0 347,3 358,5 362,8 348,7
Fusa kommune 54,9 54,6 59,9 61,6 62,1
Granvin kommune 13,6 13,5 13,6 14,2 14,3
Jondal kommune 15,6 14,6 16,1 17,7 16,8
Kvam kommune 109,7 112,4 117,7 113,5 111,4
Kvinnherad kommune 184,6 180,2 173,7 179,9 177,8
Lindås kommune 219,8 221,5 225,8 222,4 225,6
Masfjorden kommune 32,8 31,6 31,3 34,3 34,9
Meland kommune 109,7 125,6 127,1 137,9 135,6
Modalen kommune 11,0 12,5 11,7 11,1 10,8
Odda kommune 84,8 79,9 84,1 80,3 72,7
Os kommune 202,8 208,3 209,4 219,4 243,4
Osterøy kommune 104,2 110,3 115,5 112,5 116,4
Radøy kommune 57,5 56,2 57,3 60,6 61,1
Samnanger kommune 27,3 33,4 28,1 30,2 27,1
Stord kommune 233,6 228,7 229,7 232,3 231,6
Sund kommune 79,1 84,5 84,9 89,1 98,7
Sveio kommune 82,3 85,8 80,2 71,5 77,4
Tysnes kommune 27,0 29,7 31,7 30,8 30,0
Ullensvang kommune 46,0 47,8 51,2 50,6 47,8
Ulvik kommune 19,0 18,6 17,5 18,4 17,0
Vaksdal kommune 47,5 42,6 45,0 43,6 45,0
Voss kommune 184,7 174,3 180,6 172,1 166,4
Øygarden kommune 67,2 70,6 73,6 65,8 62,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Askøy kommune 14,5 14,4 14,7 13,9 13,8
Austevoll kommune 11,1 11,6 11,6 10,9 11,1
Austrheim kommune 8,9 9,2 8,8 8,1 7,7
Bergen kommune 13,4 13,3 13,2 13,1 12,8
Bømlo kommune 10,5 10,7 10,6 10,6 11,0
Eidfjord kommune 6,5 5,8 6,3 6,7 6,7
Etne kommune 9,8 10,8 10,9 10,3 10,1
Fedje kommune 7,3 7,3 8,0 7,3 7,1
Fitjar kommune 10,2 9,8 10,1 9,0 9,6
Fjell kommune 12,2 11,9 11,2 11,4 11,6
Fusa kommune 11,5 11,1 10,0 9,7 9,1
Granvin kommune 8,6 8,4 8,1 7,9 7,9
Jondal kommune 8,6 9,5 8,4 8,3 8,5
Kvam kommune 10,6 10,4 10,1 10,5 10,3
Kvinnherad kommune 11,0 11,3 11,6 11,1 10,8
Lindås kommune 10,3 10,6 10,6 10,7 10,6
Masfjorden kommune 6,6 6,9 7,3 7,1 7,1
Meland kommune 11,9 11,3 11,0 10,4 11,1
Modalen kommune 7,7 7,6 7,5 7,0 7,5
Odda kommune 10,5 10,6 10,5 10,7 11,4
Os kommune 14,7 14,9 15,1 14,8 13,6
Osterøy kommune 11,2 11,0 10,3 10,5 10,1
Radøy kommune 12,4 12,7 12,1 10,9 10,6
Samnanger kommune 11,1 10,3 11,7 10,9 12,1
Stord kommune 12,1 12,8 12,5 12,4 12,2
Sund kommune 12,8 12,6 13,0 12,3 12,3
Sveio kommune 10,1 10,3 11,4 13,0 11,9
Tysnes kommune 11,7 10,5 10,4 10,8 11,0
Ullensvang kommune 9,6 8,8 8,5 8,7 9,1
Ulvik kommune 7,5 8,1 8,1 7,2 9,1
Vaksdal kommune 10,8 13,0 11,8 12,1 11,2
Voss kommune 11,0 11,4 11,3 11,5 12,2
Øygarden kommune 10,7 10,4 10,3 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Askøy kommune 44 48 56 57 51
Austevoll kommune 12 15 17 19 23
Austrheim kommune 7 7 8 7 11
Bergen kommune 286 293 301 320 344
Bømlo kommune 19 21 22 20 23
Eidfjord kommune 4 4 4 4 3
Etne kommune 10 9 10 10 9
Fedje kommune 1 1 2 3 3
Fitjar kommune 5 7 6 6 4
Fjell kommune 60 65 60 62 65
Fusa kommune 10 11 12 10 10
Granvin kommune 2 2 2 1 3
Jondal kommune 2 2 2 3 2
Kvam kommune 16 18 19 17 16
Kvinnherad kommune 30 29 25 30 31
Lindås kommune 34 39 40 41 40
Masfjorden kommune 5 7 5 6 6
Meland kommune 21 24 26 30 35
Modalen kommune 3 2 2 1 2
Odda kommune 16 15 17 14 12
Os kommune 39 39 44 39 48
Osterøy kommune 16 14 20 19 18
Radøy kommune 10 12 14 14 15
Samnanger kommune 8 7 7 8 9
Stord kommune 28 26 25 28 27
Sund kommune 15 17 17 19 22
Sveio kommune 18 17 16 17 16
Tysnes kommune 7 8 8 9 7
Ullensvang kommune 6 8 12 12 14
Ulvik kommune 3 2 3 2 4
Vaksdal kommune 11 10 11 15 12
Voss kommune 22 20 25 28 25
Øygarden kommune 14 15 14 19 19
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Askøy kommune 91,8 86,7 75,0 74,8 85,3
Austevoll kommune 55,0 46,7 42,1 38,5 32,3
Austrheim kommune 51,9 54,0 50,5 54,4 34,1
Bergen kommune 106,4 103,9 101,4 95,8 89,5
Bømlo kommune 89,6 82,5 80,4 85,7 73,3
Eidfjord kommune 23,6 24,8 22,2 22,0 31,4
Etne kommune 51,1 58,1 50,5 51,1 58,6
Fedje kommune 70,9 68,9 32,7 24,8 28,7
Fitjar kommune 83,1 66,5 72,6 82,8 110,8
Fjell kommune 60,6 55,8 60,1 58,9 55,5
Fusa kommune 56,0 48,9 46,2 52,7 54,2
Granvin kommune 43,9 48,0 52,1 67,7 31,0
Jondal kommune 46,4 54,0 47,5 38,0 58,8
Kvam kommune 65,9 58,3 56,1 62,4 65,8
Kvinnherad kommune 59,9 59,9 69,4 57,9 53,6
Lindås kommune 60,4 54,4 53,2 52,5 53,2
Masfjorden kommune 41,9 27,3 43,8 37,6 38,0
Meland kommune 57,2 51,3 47,0 42,0 38,0
Modalen kommune 30,9 35,0 52,3 48,3 46,5
Odda kommune 48,3 50,2 45,8 50,9 63,0
Os kommune 68,8 70,9 63,5 74,8 62,4
Osterøy kommune 62,9 73,2 50,6 52,4 56,6
Radøy kommune 63,7 52,9 43,9 41,7 37,8
Samnanger kommune 35,5 38,3 42,2 34,9 31,2
Stord kommune 88,9 97,6 99,8 89,8 93,9
Sund kommune 60,4 55,4 58,3 51,4 50,2
Sveio kommune 44,0 47,7 50,9 50,0 50,9
Tysnes kommune 41,1 37,3 34,6 32,9 41,8
Ullensvang kommune 64,1 48,5 32,6 33,1 29,2
Ulvik kommune 46,3 53,0 44,4 54,2 36,5
Vaksdal kommune 43,6 48,4 43,1 32,9 38,2
Voss kommune 77,3 85,8 71,4 63,6 71,1
Øygarden kommune 46,7 45,0 48,5 34,4 35,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Askøy kommune 13,8 14,5 17,3 16,5 14,3
Austevoll kommune 18,1 21,9 24,4 25,1 29,9
Austrheim kommune 16,6 15,8 15,9 13,5 20,3
Bergen kommune 10,8 11,2 11,5 12,1 12,8
Bømlo kommune 10,3 11,7 11,9 11,2 13,7
Eidfjord kommune 25,8 22,7 25,8 27,6 19,1
Etne kommune 17,8 16,8 19,3 18,0 15,5
Fedje kommune 8,1 8,3 20,3 24,9 19,4
Fitjar kommune 10,8 13,1 11,9 9,3 7,4
Fjell kommune 17,9 18,7 16,7 17,0 18,7
Fusa kommune 18,8 20,8 19,5 16,5 15,4
Granvin kommune 16,4 14,5 12,3 9,3 20,9
Jondal kommune 16,0 15,4 14,9 18,6 12,6
Kvam kommune 14,6 16,1 16,5 15,2 14,3
Kvinnherad kommune 16,1 16,3 14,4 16,4 17,6
Lindås kommune 15,5 17,4 17,8 18,2 17,8
Masfjorden kommune 14,4 23,3 14,6 16,8 16,7
Meland kommune 18,8 18,9 20,4 22,1 26,1
Modalen kommune 23,2 19,7 13,0 13,0 14,4
Odda kommune 18,4 18,2 20,1 18,0 15,9
Os kommune 19,1 18,6 21,0 17,6 19,6
Osterøy kommune 15,8 13,0 17,6 17,2 15,7
Radøy kommune 17,0 21,3 24,6 23,6 25,0
Samnanger kommune 28,9 22,2 23,8 27,0 33,4
Stord kommune 12,0 11,3 10,8 12,1 11,5
Sund kommune 18,8 20,7 20,1 21,8 21,9
Sveio kommune 21,6 19,7 20,4 23,2 20,9
Tysnes kommune 26,9 25,8 26,5 29,6 24,2
Ullensvang kommune 13,9 16,9 24,2 24,5 29,6
Ulvik kommune 14,2 12,7 15,7 11,7 21,0
Vaksdal kommune 22,1 23,5 24,3 33,3 26,8
Voss kommune 12,2 11,8 13,9 16,4 15,0
Øygarden kommune 20,5 21,1 19,3 29,3 30,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Askøy kommune 15,1 15,4 15,5 14,7 14,6
Austevoll kommune 10,7 12,2 12,1 12,1 13,2
Austrheim kommune 9,6 9,8 9,6 8,8 8,2
Bergen kommune 14,6 14,5 14,5 14,2 13,7
Bømlo kommune 11,8 11,6 11,5 11,2 11,6
Eidfjord kommune 7,3 6,5 7,5 8,1 7,7
Etne kommune 11,1 11,5 11,6 10,9 11,2
Fedje kommune 9,5 8,8 8,0 6,4 6,2
Fitjar kommune 10,2 10,2 10,0 8,6 9,0
Fjell kommune 13,6 13,0 12,8 12,5 13,1
Fusa kommune 10,8 10,1 9,9 9,4 9,0
Granvin kommune 9,7 10,1 9,8 9,0 9,1
Jondal kommune 10,0 10,0 9,9 9,7 10,3
Kvam kommune 10,9 10,6 10,6 11,0 11,0
Kvinnherad kommune 11,7 11,7 12,6 11,5 11,2
Lindås kommune 11,1 11,4 11,0 11,5 11,1
Masfjorden kommune 7,8 7,9 8,6 7,8 8,4
Meland kommune 13,2 12,5 11,9 11,3 11,1
Modalen kommune 7,8 7,5 9,0 7,4 8,8
Odda kommune 10,9 11,0 10,5 11,0 11,3
Os kommune 16,0 15,9 16,1 15,9 14,5
Osterøy kommune 11,3 12,0 11,3 11,4 10,8
Radøy kommune 13,1 12,8 12,0 10,6 10,6
Samnanger kommune 11,7 11,4 13,5 11,9 13,4
Stord kommune 13,1 13,6 13,4 13,0 12,4
Sund kommune 13,4 12,7 13,4 12,4 12,5
Sveio kommune 10,7 11,0 12,0 13,4 12,7
Tysnes kommune 12,2 11,3 11,1 12,7 13,7
Ullensvang kommune 10,2 9,8 8,7 9,1 9,6
Ulvik kommune 7,2 7,8 8,6 7,7 9,4
Vaksdal kommune 11,1 14,4 12,8 13,1 12,0
Voss kommune 11,8 12,0 11,8 12,1 12,4
Øygarden kommune 10,5 10,4 11,0 11,8 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn
Askøy kommune 17,3 16,4 17,4 16,2 16,1
Austevoll kommune 15,9 14,0 15,0 12,6 11,5
Austrheim kommune 10,2 10,9 10,1 9,3 8,9
Bergen kommune 15,8 15,9 15,9 16,3 16,0
Bømlo kommune 11,5 12,1 12,2 12,9 13,4
Eidfjord kommune 7,4 6,4 6,3 6,7 7,4
Etne kommune 11,4 13,0 13,3 12,5 11,1
Fedje kommune 6,3 7,5 11,0 12,8 12,4
Fitjar kommune 13,9 12,6 14,5 14,0 15,7
Fjell kommune 14,0 13,8 12,5 13,3 12,9
Fusa kommune 17,8 19,2 15,5 15,4 13,7
Granvin kommune 9,6 8,8 8,2 8,8 8,5
Jondal kommune 9,1 11,6 8,5 8,4 7,8
Kvam kommune 13,3 13,0 12,3 12,8 12,3
Kvinnherad kommune 13,0 14,3 13,3 14,2 13,6
Lindås kommune 11,8 12,4 13,4 12,5 13,4
Masfjorden kommune 7,0 7,5 7,4 8,2 6,7
Meland kommune 13,5 12,8 13,0 11,9 15,0
Modalen kommune 10,1 11,6 6,9 8,7 8,5
Odda kommune 13,1 13,2 14,6 13,7 16,3
Os kommune 16,3 16,9 17,7 16,9 16,2
Osterøy kommune 14,9 12,7 12,1 12,5 12,3
Radøy kommune 14,7 16,4 16,5 15,7 14,3
Samnanger kommune 12,7 10,9 11,5 11,7 12,7
Stord kommune 13,9 14,9 14,8 15,2 16,0
Sund kommune 15,6 16,5 17,0 17,0 16,3
Sveio kommune 11,6 11,8 13,7 16,5 13,5
Tysnes kommune 14,5 12,3 11,9 10,9 10,3
Ullensvang kommune 12,4 10,2 11,8 11,9 11,7
Ulvik kommune 11,1 11,9 10,1 8,8 12,9
Vaksdal kommune 13,2 13,9 13,0 13,3 13,6
Voss kommune 12,7 13,5 14,1 14,0 16,3
Øygarden kommune 15,2 13,9 12,6 12,5 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning
Askøy kommune 18,7 18,5 18,8 18,7 18,4
Austevoll kommune 14,5 14,8 14,8 14,3 15,7
Austrheim kommune 11,9 12,2 12,3 11,1 10,7
Bergen kommune 18,3 18,1 18,3 18,0 17,2
Bømlo kommune 15,6 15,1 15,2 14,9 15,7
Eidfjord kommune 9,1 7,6 8,8 9,7 9,6
Etne kommune 14,5 15,7 15,7 14,4 14,3
Fedje kommune 8,7 8,8 15,4 10,2 10,8
Fitjar kommune 14,9 14,1 14,7 14,6 14,8
Fjell kommune 17,1 16,2 15,7 15,9 16,1
Fusa kommune 14,7 15,3 13,4 14,1 13,1
Granvin kommune 11,2 10,4 10,0 10,4 9,9
Jondal kommune 10,7 11,5 10,6 10,5 10,7
Kvam kommune 14,6 14,5 14,1 14,9 14,6
Kvinnherad kommune 14,8 15,1 15,7 14,9 14,6
Lindås kommune 14,3 15,0 14,4 15,0 14,9
Masfjorden kommune 8,9 9,2 9,3 9,4 9,0
Meland kommune 16,3 15,9 15,3 14,5 16,6
Modalen kommune 10,1 11,4 11,0 9,5 10,0
Odda kommune 14,4 14,5 14,5 14,4 14,9
Os kommune 19,0 19,9 19,8 20,0 18,6
Osterøy kommune 15,5 14,5 14,1 13,8 13,6
Radøy kommune 17,0 17,4 16,5 16,5 15,2
Samnanger kommune 16,8 15,6 16,4 14,5 18,2
Stord kommune 18,9 18,6 18,5 18,2 17,6
Sund kommune 16,9 17,7 18,1 17,0 16,4
Sveio kommune 14,2 14,8 16,0 17,4 15,6
Tysnes kommune 17,4 14,2 13,5 16,5 15,4
Ullensvang kommune 13,1 11,6 11,4 12,0 12,1
Ulvik kommune 10,0 10,0 10,5 10,2 16,2
Vaksdal kommune 14,3 16,9 15,1 15,5 14,5
Voss kommune 14,3 16,7 15,6 15,8 17,5
Øygarden kommune 14,8 15,2 15,8 15,1 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Askøy kommune 17,1
Austevoll kommune 15,9
Austrheim kommune 11,5
Bergen kommune 14,9
Bømlo kommune 13,5
Eidfjord kommune 7,3
Etne kommune 14,7
Fedje kommune 6,7
Fitjar kommune 11,1
Fjell kommune 14,9
Fusa kommune 10,6
Granvin kommune 9,9
Jondal kommune 11,4
Kvam kommune 13,8
Kvinnherad kommune 13,5
Lindås kommune 13,5
Masfjorden kommune 9,5
Meland kommune 14,1
Modalen kommune 7,3
Odda kommune 12,5
Os kommune 16,4
Osterøy kommune 12,2
Radøy kommune 14,9
Samnanger kommune 19,3
Stord kommune 15,4
Sund kommune 15,4
Sveio kommune 14,1
Tysnes kommune 14,4
Ullensvang kommune 10,7
Ulvik kommune 12,6
Vaksdal kommune 13,1
Voss kommune 15,7
Øygarden kommune 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Askøy kommune 19,0
Austevoll kommune 16,5
Austrheim kommune 9,1
Bergen kommune 18,0
Bømlo kommune 16,6
Eidfjord kommune 12,7
Etne kommune 12,7
Fedje kommune 7,9
Fitjar kommune 12,4
Fjell kommune 17,5
Fusa kommune 10,9
Granvin kommune 10,3
Jondal kommune 11,9
Kvam kommune 14,0
Kvinnherad kommune 13,6
Lindås kommune 14,5
Masfjorden kommune 10,7
Meland kommune 16,2
Modalen kommune 11,2
Odda kommune 15,0
Os kommune 19,3
Osterøy kommune 13,4
Radøy kommune 12,8
Samnanger kommune 19,5
Stord kommune 18,2
Sund kommune 16,1
Sveio kommune 17,6
Tysnes kommune 20,8
Ullensvang kommune 12,0
Ulvik kommune 18,7
Vaksdal kommune 15,0
Voss kommune 15,4
Øygarden kommune 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Askøy kommune 19,8
Austevoll kommune 14,8
Austrheim kommune 11,6
Bergen kommune 19,7
Bømlo kommune 18,1
Eidfjord kommune 10,4
Etne kommune 15,2
Fedje kommune 27,1
Fitjar kommune 28,1
Fjell kommune 16,3
Fusa kommune 20,0
Granvin kommune 9,7
Jondal kommune 9,2
Kvam kommune 16,1
Kvinnherad kommune 17,2
Lindås kommune 17,8
Masfjorden kommune 7,2
Meland kommune 20,7
Modalen kommune 10,5
Odda kommune 18,3
Os kommune 21,8
Osterøy kommune 15,8
Radøy kommune 19,3
Samnanger kommune 15,7
Stord kommune 20,5
Sund kommune 18,4
Sveio kommune 16,3
Tysnes kommune 13,9
Ullensvang kommune 14,1
Ulvik kommune 19,7
Vaksdal kommune 15,8
Voss kommune 23,3
Øygarden kommune 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Askøy kommune 99,3 99,1 99,6 99,5 99,1
Austevoll kommune 98,8 98,1 98,7 98,8 96,6
Austrheim kommune 97,5 96,4 97,5 96,1 100,0
Bergen kommune 99,4 99,1 98,9 98,8 99,0
Bømlo kommune 100,0 100,0 100,0 99,9 99,8
Eidfjord kommune 97,0 100,0 100,0 93,7 93,7
Etne kommune 91,3 95,7 93,8 92,9 96,8
Fedje kommune 95,5 95,5 100,0 100,0 100,0
Fitjar kommune 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fjell kommune 99,2 98,8 97,8 98,8 98,7
Fusa kommune 92,7 97,3 97,0 93,3 91,3
Granvin kommune 98,9 98,0 100,0 95,7 95,9
Jondal kommune 100,0 93,7 92,8 97,1 100,0
Kvam kommune 98,3 96,8 96,5 96,7 97,4
Kvinnherad kommune 97,2 96,0 92,7 96,2 93,5
Lindås kommune 98,5 97,7 95,0 96,7 97,9
Masfjorden kommune 90,7 95,3 99,3 93,0 96,8
Meland kommune 99,4 93,6 99,8 98,7 98,9
Modalen kommune 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Odda kommune 100,0 96,5 89,9 95,6 98,2
Os kommune 100,0 99,5 99,8 99,7 99,4
Osterøy kommune 98,6 98,5 96,4 96,6 99,0
Radøy kommune 99,5 96,8 93,3 94,4 94,0
Samnanger kommune 94,5 96,7 97,7 96,4 96,1
Stord kommune 99,7 99,4 98,5 97,8 98,5
Sund kommune 99,3 98,3 99,7 97,8 99,3
Sveio kommune 100,0 99,5 100,0 98,9 98,6
Tysnes kommune 99,4 97,8 97,0 98,5 100,0
Ullensvang kommune 87,6 97,5 90,9 91,6 86,3
Ulvik kommune 99,3 87,3 97,1 94,8 84,5
Vaksdal kommune 96,0 99,7 100,0 97,8 96,2
Voss kommune 98,2 96,9 97,6 97,9 96,8
Øygarden kommune 95,6 98,5 93,3 96,3 96,6
Lærertimer som gis til undervisning
Askøy kommune 199 189 207 282 205 554 219 465 224 663
Austevoll kommune 43 792 43 779 43 787 46 423 46 780
Austrheim kommune 30 512 30 004 31 559 33 716 35 758
Bergen kommune 1 617 961 1 638 159 1 647 643 1 668 761 1 711 066
Bømlo kommune 115 159 115 909 116 925 115 703 111 521
Eidfjord kommune 11 331 11 041 10 921 10 391 10 391
Etne kommune 36 902 33 702 32 771 35 907 36 235
Fedje kommune 7 055 7 055 7 116 7 654 7 654
Fitjar kommune 31 183 32 101 32 338 37 142 34 500
Fjell kommune 209 538 216 488 227 708 227 630 221 610
Fusa kommune 36 151 35 785 38 797 39 681 40 581
Granvin kommune 8 066 7 867 7 567 8 010 8 284
Jondal kommune 9 517 9 082 9 557 10 633 10 346
Kvam kommune 71 171 72 874 76 570 72 803 72 246
Kvinnherad kommune 114 801 110 533 106 394 109 856 110 333
Lindås kommune 142 762 141 204 144 672 141 533 143 719
Masfjorden kommune 21 076 20 588 19 339 21 571 22 086
Meland kommune 69 771 76 209 78 676 87 571 86 778
Modalen kommune 7 355 8 149 7 467 7 134 6 802
Odda kommune 51 147 48 927 52 555 49 272 45 563
Os kommune 128 768 131 798 132 157 139 848 156 356
Osterøy kommune 65 876 68 085 70 784 68 602 72 875
Radøy kommune 35 782 35 601 36 604 39 125 39 205
Samnanger kommune 18 036 19 643 17 151 18 698 16 635
Stord kommune 146 158 140 281 141 262 145 121 145 694
Sund kommune 50 410 55 235 54 850 58 221 63 043
Sveio kommune 55 297 55 512 52 163 45 823 49 457
Tysnes kommune 18 207 19 276 19 981 19 652 19 414
Ullensvang kommune 30 544 31 661 33 988 33 408 32 288
Ulvik kommune 11 960 11 108 10 786 11 499 10 274
Vaksdal kommune 30 228 26 338 28 522 28 249 29 362
Voss kommune 112 466 109 901 113 023 110 511 103 944
Øygarden kommune 42 986 46 181 48 065 42 915 40 976
Undervisningstimer totalt per elev
Askøy kommune 49 50 49 51 52
Austevoll kommune 64 62 62 65 64
Austrheim kommune 80 77 81 87 93
Bergen kommune 53 54 54 54 56
Bømlo kommune 67 66 67 67 65
Eidfjord kommune 109 123 113 105 106
Etne kommune 72 66 65 69 70
Fedje kommune 97 97 89 98 101
Fitjar kommune 70 73 71 80 75
Fjell kommune 58 60 63 62 61
Fusa kommune 62 65 72 74 78
Granvin kommune 82 84 87 89 89
Jondal kommune 82 74 84 85 83
Kvam kommune 67 69 70 68 69
Kvinnherad kommune 64 63 61 64 66
Lindås kommune 69 67 68 66 67
Masfjorden kommune 106 102 97 100 100
Meland kommune 59 63 64 69 65
Modalen kommune 93 95 95 102 94
Odda kommune 68 67 68 67 63
Os kommune 48 48 47 48 53
Osterøy kommune 64 65 69 68 70
Radøy kommune 57 56 59 65 68
Samnanger kommune 64 69 61 66 59
Stord kommune 58 56 57 58 58
Sund kommune 56 57 55 58 58
Sveio kommune 71 69 62 55 60
Tysnes kommune 61 67 69 66 64
Ullensvang kommune 74 81 84 81 78
Ulvik kommune 96 89 88 98 79
Vaksdal kommune 66 54 60 59 64
Voss kommune 65 62 63 62 58
Øygarden kommune 67 69 70 65 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no