Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Radøy kommune (utgått)
Kommunenr 1260
Kun utgåtte skoler med adresse i Radøy kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 56,2 57,3 60,6 61,1 60,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,1 10,9 10,6 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 14 14 15 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,9 43,9 41,7 37,8 36,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3 24,6 23,6 25,0 25,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,0 10,6 10,6 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 16,5 15,7 14,3 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,5 16,5 15,2 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 93,3 94,4 94,0 94,9
Lærertimer som gis til undervisning 35 601 36 604 39 125 39 205 38 933
Undervisningstimer totalt per elev 56 59 65 68 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no