Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Råkollen skole - Avd Råkollen
Enggata 76
1636 GAMLE FREDRIKSTAD
Org.nr 974565471
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,1 27,9 30,9 29,6 30,9
Antall elever per årsverk til undervisning 2,2 2,1 2,1 2,3 2,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 12 12 13 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 5,0 4,7 5,2 5,0 3,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 39,5 42,2 38,3 43,3 53,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,1 2,2 2,0 2,3 2,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,8 2,7 3,0 3,1 2,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 897 18 141 20 487 19 470 19 896
Undervisningstimer totalt per elev 331 330 336 304 321
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no