Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Råholt ungdomsskole
Tærudvegen 1
2070 RÅHOLT
Org.nr 975272346
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 44,3 45,7 43,4 46,6 49,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,2 12,5 12,1 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,4 93,8 78,9 75,7 60,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 11,6 14,1 14,5 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5 16,4 16,8 16,1 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 20,0 22,6 18,7 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0 95,0 97,4 100,0 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 25 882 26 676 25 186 27 736 29 370
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 52 54 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no