Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Råholt ungdomsskole
Tærudvegen 1
2070 RÅHOLT
Org.nr 975272346
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 43,7 44,3 45,7 43,4 46,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,4 12,2 12,5 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,5 111,4 93,8 78,9 75,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 9,9 11,6 14,1 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5 16,5 16,4 16,8 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 19,0 20,0 22,6 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9 93,0 95,0 97,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 612 25 882 26 676 25 186 27 736
Undervisningstimer totalt per elev 53 53 54 52 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no