Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Råholt skole
Martin Johansens Veg 85
2070 RÅHOLT
Org.nr 975272338
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,4 24,4 24,4 26,0 27,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,0 15,7 15,4 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,9 76,3 82,3 89,2 70,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 18,1 17,6 16,0 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 15,3 15,8 15,8 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 16,2 16,9 16,9 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 86,7 91,3 94,7 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 15 261 16 667 16 687 17 890 18 544
Undervisningstimer totalt per elev 48 49 47 48 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no