Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Råde ungdomsskole
Idrettsveien 30
1640 RÅDE
Org.nr 975289125
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Råde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,9 29,3 28,0 29,1 31,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,0 10,0 9,8 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,3 45,4 61,7 66,8 105,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 19,8 14,5 13,2 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8 13,3 13,3 13,0 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 19,3 16,7 18,4 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 89,7 95,6 96,4 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 098 17 345 16 465 17 187 19 266
Undervisningstimer totalt per elev 59 66 66 67 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no