Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rådalslien skole
Rådalslien 95
5239 RÅDAL
Org.nr 992584602
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,6 33,5 33,4 32,3 33,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 15,0 14,9 14,7 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 159,9 158,1 144,8 144,4 143,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,0 8,3 9,0 8,9 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,1 20,0 19,8 19,5 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 22,4 20,7 20,9 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,3 97,3 96,4 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 20 273 19 151 19 095 18 616 19 120
Undervisningstimer totalt per elev 46 44 44 45 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no