Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rå skole
Steinsvikvegen 393
5239 RÅDAL
Org.nr 974738600
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,6 32,9 34,5 37,9 40,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 15,5 16,5 14,1 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 202,9 203,8 216,7 214,9 227,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 6,4 6,2 5,7 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 21,1 20,7 22,0 18,7 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,8 22,8 24,7 20,8 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 525 18 022 18 506 21 537 22 990
Undervisningstimer totalt per elev 41 42 40 47 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no