Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ra ungdomsskole
Ulfsbakveien 59
3267 LARVIK
Org.nr 985090254
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,5 26,4 26,6 30,7 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,7 12,8 11,1 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 0 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,9 97,9 760,0 171,3 72,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 10,8 1,5 5,9 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,2 15,6 17,0 14,8 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,1 18,0 16,0 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 100,0 100,0 100,0 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 15 608 15 637 15 618 18 287 18 373
Undervisningstimer totalt per elev 54 56 51 59 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no