Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ra ungdomsskole
Ulfsbakveien 59
3267 LARVIK
Org.nr 985090254
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,4 26,6 30,7 30,4 29,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 12,8 11,1 11,4 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 0 2 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,9 760,0 171,3 72,7 71,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 1,5 5,9 14,5 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 17,0 14,8 15,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 18,0 16,0 19,3 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 637 15 618 18 287 18 373 17 670
Undervisningstimer totalt per elev 56 51 59 57 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no