Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Prinsdal skole
Øvre Prinsdals Vei 54
1263 OSLO
Org.nr 974590107
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,1 33,0 36,1 37,2 38,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 15,9 14,2 14,1 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,1 107,1 84,7 102,6 66,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 13,3 15,1 12,3 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 17,2 15,3 14,8 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 20,8 18,1 17,8 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,6 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,2 92,6 94,1 91,3 91,8
Lærertimer som gis til undervisning 22 694 21 931 24 030 24 635 25 648
Undervisningstimer totalt per elev 48 47 52 53 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no