Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Prinsdal skole
Øvre Prinsdals Vei 54
1263 OSLO
Org.nr 974590107
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,8 34,1 33,0 36,1 37,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 15,4 15,9 14,2 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,7 96,1 107,1 84,7 102,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3 14,4 13,3 15,1 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 16,1 17,2 15,3 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3 20,2 20,8 18,1 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,0 91,2 92,6 94,1 91,3
Lærertimer som gis til undervisning 21 275 22 694 21 931 24 030 24 635
Undervisningstimer totalt per elev 45 48 47 52 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no