Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Prestvannet skole
Prestvannvegen 13
9011 TROMSØ
Org.nr 974566427
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,1 38,5 35,2 36,7 46,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 9,6 10,0 10,6 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 3 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,2 103,5 53,0 58,5 53,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 34,9 8,9 17,8 16,6 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 9,7 10,4 10,8 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 17,0 14,2 14,4 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 100,0 97,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 744 27 130 24 583 25 001 31 207
Undervisningstimer totalt per elev 61 77 74 70 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no