Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Prestvannet skole
Prestvannvegen 13
9011 TROMSØ
Org.nr 974566427
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,5 35,2 36,7 46,0 48,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 10,0 10,6 8,5 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 6 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,5 53,0 58,5 53,4 55,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 17,8 16,6 14,6 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 10,4 10,8 10,3 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 14,2 14,4 12,4 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,2 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 27 130 24 583 25 001 31 207 24 769
Undervisningstimer totalt per elev 77 74 70 87 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no