Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Prestrud skole
K.O. Bjerklis Veg 17
2316 HAMAR
Org.nr 975295060
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,9 33,1 33,7 39,1 34,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,6 14,5 13,9 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,6 68,5 66,4 66,2 74,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 18,1 19,0 16,3 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 14,6 14,6 14,0 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 18,4 18,8 17,5 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 99,3 98,5 99,1 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 20 950 20 836 21 707 22 509 23 283
Undervisningstimer totalt per elev 50 51 51 53 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no