Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Prestfoss skole
Kringstadbakken 45
3350 PRESTFOSS
Org.nr 975284956
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sigdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 7,1 8,1 8,8 10,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 13,2 12,8 11,7 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,0 60,6 40,6 44,5 62,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,4 19,3 28,9 23,7 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 13,3 12,9 11,7 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 14,2 16,2 15,9 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,8 100,0 100,0 76,7
Lærertimer som gis til undervisning 5 529 4 646 5 494 5 914 6 842
Undervisningstimer totalt per elev 62 56 58 64 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no