Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Presterød ungdomsskole
Trimveien 11
3151 TOLVSRØD
Org.nr 975271145
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tønsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,4 35,2 35,2 37,6 38,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 14,4 13,8 12,4 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,3 74,8 71,6 67,2 71,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 15,9 16,5 16,0 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,2 19,1 18,4 16,6 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,4 21,8 21,1 19,1 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 296 19 147 19 741 21 244 21 926
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 48 53 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no