Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Presterød skole
Valløveien 22
3151 TOLVSRØD
Org.nr 975271161
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tønsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,4 26,9 28,5 27,8 28,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 16,0 14,6 14,8 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 167,3 123,0 92,7 70,0 84,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 11,2 13,8 18,0 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 16,0 14,6 15,0 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 18,7 17,3 18,8 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,4 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,6 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,0 96,0 100,0 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 17 330 17 122 18 558 17 567 18 308
Undervisningstimer totalt per elev 48 46 51 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no