Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Presteheia skole
Presteheia 10
4633 KRISTIANSAND S
Org.nr 980447766
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,2 17,6 20,8 19,4 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,8 17,8 14,6 16,4 15,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 5 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,1 64,5 54,4 69,7 95,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,0 24,1 23,6 20,8 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 17,7 14,5 16,4 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 20,5 20,1 19,1 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 86,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 405 11 380 13 545 12 692 14 153
Undervisningstimer totalt per elev 44 42 51 45 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no