Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Prestebakke skole
Prestebakkeveien 240
1796 KORNSJØ
Org.nr 974591448
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Halden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 6,3 5,9 5,2 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 10,5 11,9 12,3 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,6 28,5 32,2 34,2 25,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,7 29,6 30,2 29,4 29,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 10,5 11,9 12,7 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 11,8 13,2 13,7 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,1 92,5 96,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 560 3 762 3 543 3 135 3 673
Undervisningstimer totalt per elev 88 71 62 60 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no