Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Preståsen skole
Preståsvegen 4
2030 NANNESTAD
Org.nr 975296644
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nannestad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,6 26,7 27,6 23,9 31,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 14,7 13,2 15,5 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 11 10 11 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,1 32,4 34,1 29,8 35,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 48,5 40,9 35,3 47,5 30,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 16,5 14,8 17,5 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,6 4,2 3,3 5,6 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,8 22,5 22,4 25,6 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 74,0 89,5 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 17 414 17 528 18 439 15 959 21 120
Undervisningstimer totalt per elev 50 50 56 47 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no