Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Porsholen skole
Porsmyrveien 33
4314 SANDNES
Org.nr 973857622
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 26,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 475
Undervisningstimer totalt per elev 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no