Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Porsholen skole
Porsmyrveien 33
4314 SANDNES
Org.nr 973857622
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 23,2 25,4 26,6 26,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 15,5 14,1 13,5 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,6 75,2 69,9 42,4 57,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,5 18,3 17,9 28,1 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 15,5 14,2 13,6 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 21,0 16,3 16,5 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,7 91,5 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 207 15 257 16 735 17 444 17 475
Undervisningstimer totalt per elev 52 48 53 55 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no