Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Porsgrunn kommune
Kommunenr 3806
Alle grunnskoler med adresse i Porsgrunn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 390,8 383,1 355,2 372,5 374,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,4 13,2 12,7 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 38 41 38 42 43
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,4 104,4 110,1 100,4 98,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 10,6 10,8 11,3 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 14,0 14,2 13,8 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 13,8 16,5 15,5 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 18,2 20,2 18,7 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 98,1 98,4 97,6 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 248 522 242 534 225 425 236 568 239 814
Undervisningstimer totalt per elev 58 57 54 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no