Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Porsgrunn kommune
Kommunenr 0805
Alle grunnskoler med adresse i Porsgrunn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 390,2 390,8 383,1 355,2 372,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,2 12,4 13,2 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 42 38 41 38 42
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,1 111,4 104,4 110,1 100,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 9,8 10,6 10,8 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,5 14,0 14,2 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 14,1 13,8 16,5 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 18,4 18,2 20,2 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 96,0 98,1 98,4 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 246 979 248 522 242 534 225 425 236 568
Undervisningstimer totalt per elev 58 58 57 54 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no