Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Skolegata 7
3916 PORSGRUNN
Org.nr 985614008
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune 390,2 390,8 383,1 355,2 372,5
Telemark fylke 1 913,6 1 945,9 1 971,0 1 995,0 2 010,5
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune 12,3 12,2 12,4 13,2 12,7
Telemark fylke 11,8 11,6 11,4 11,3 11,2
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune 42 38 41 38 42
Telemark fylke 224 230 249 271 294
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune 102,1 111,4 104,4 110,1 100,4
Telemark fylke 89,3 86,7 80,1 73,9 68,1
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune 10,7 9,8 10,6 10,8 11,3
Telemark fylke 11,7 11,8 12,7 13,6 14,6
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune 13,3 13,5 14,0 14,2 13,8
Telemark fylke 12,6 12,6 12,3 12,0 12,0
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune 14,5 14,1 13,8 16,5 15,5
Telemark fylke 14,0 13,3 13,5 13,6 13,4
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune 17,9 18,4 18,2 20,2 18,7
Telemark fylke 16,5 16,3 16,0 16,4 16,0
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune 16,9
Telemark fylke 14,6
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune 18,9
Telemark fylke 16,1
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune 20,8
Telemark fylke 17,6
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune 98,1 96,0 98,1 98,4 97,6
Telemark fylke 97,8 96,7 97,0 96,7 96,6
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune 246 979 248 522 242 534 225 425 236 568
Telemark fylke 1 207 692 1 229 463 1 250 376 1 267 659 1 276 481
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune 58 58 57 54 56
Telemark fylke 60 62 63 63 64
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no