Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Kommunenr 2020
Alle grunnskoler med adresse i Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 69,2 63,9 67,7 66,4 66,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 7,0 7,0 7,1 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,2 102,3 103,0 86,3 81,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4 6,1 6,0 7,3 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 7,3 8,0 7,5 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,0 9,8 8,1 9,3 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,2 11,0 10,9 10,0 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,6 91,8 88,8 83,9 84,7
Lærertimer som gis til undervisning 44 821 40 852 41 957 42 009 41 271
Undervisningstimer totalt per elev 109 102 101 101 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no