Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Pollen skule (UTGÅTT)
Eidesjøen
5382 SKOGSVÅG
Org.nr 975287793
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 501
Undervisningstimer totalt per elev 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no