Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Plassen skole (utgått)
Plassen
2560 ALVDAL
Org.nr 975273539
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Alvdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,9 10,5 11,8 9,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,5 10,1 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,9 94,1 94,8 143,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 11,3 9,8 7,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 11,6 10,3 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 13,3 11,4 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 167 7 210 8 090 6 575
Undervisningstimer totalt per elev 62 64 74 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no