Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Pasvik skole
Svanvik
9925 SVANVIK
Org.nr 875299182
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,1 9,1 8,2 7,4 8,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4 7,7 7,5 7,4 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,3 0,0 86,4 0,0 61,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,4 0,0 8,0 0,0 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 10,1 11,7 8,2 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,0 8,9 6,3 10,2 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,2 10,2 9,9 8,9 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,9 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,2 8,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,5 85,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 008 5 590 5 295 4 886 5 798
Undervisningstimer totalt per elev 108 90 93 96 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no