Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Parken ungdomsskole (UTGÅTT)
Bjørnsonsvei 3
8517 NARVIK
Org.nr 975286398
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,3 30,8 33,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,2 9,6 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 169,7 141,7 172,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,9 5,8 4,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,4 13,9 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 20,1 22,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 85,2 89,1
Lærertimer som gis til undervisning 23 994 17 480 19 361
Undervisningstimer totalt per elev 91 69 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no