Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Paradis skole
Statsminister Michelsens Veg 55
5230 PARADIS
Org.nr 974738317
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,8 29,7 32,5 35,1 34,8
Antall elever per årsverk til undervisning 17,0 17,5 16,6 15,0 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 182,7 164,7 122,7 134,2 156,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 9,3 11,8 10,0 8,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 17,5 16,6 15,0 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 19,4 18,9 16,3 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 342 19 198 20 945 23 209 23 655
Undervisningstimer totalt per elev 44 42 45 49 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no