Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Palmafossen skule
Tjukkebygdvegen 29
5706 VOSS
Org.nr 975281868
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 10,1 15,5 16,6 16,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 12,3 12,0 12,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,5 67,8 68,5 41,0 53,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 17,8 16,8 27,7 21,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 12,2 12,0 12,1 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 14,1 14,8 13,2 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,7 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 6 954 7 340 10 972 11 468 11 514
Undervisningstimer totalt per elev 64 60 62 61 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no