Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Palmafossen skule
5706 VOSS
Org.nr 975281868
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,1 15,5 16,6 16,6 17,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,0 12,1 12,1 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,8 68,5 41,0 53,7 47,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 16,8 27,7 21,1 21,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 12,0 12,1 12,1 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 14,8 13,2 15,0 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,7 97,7 94,5
Lærertimer som gis til undervisning 7 340 10 972 11 468 11 514 12 023
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 61 61 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no