Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Overhalla Montessorieskole Sa (privat)
Stasjonsvegen 6
7863 OVERHALLA
Org.nr 911772515
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Overhalla Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 7,5 7,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,7 8,4 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 13,3 27,3 38,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 46,8 29,2 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 10,9 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 8,6 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,4 13,4 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 26,1 22,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,3 7,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 62,1 100,0 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 009 5 054 4 939
Undervisningstimer totalt per elev 111 84 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no