Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Overhalla kommune
Kommunenr 5047
Alle grunnskoler med adresse i Overhalla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 47,4 51,1 59,6 61,6 64,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,5 10,3 9,6 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 6 9 8 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,6 81,9 58,6 62,3 47,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,4 12,4 14,9 13,7 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 12,2 11,0 11,6 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 13,3 12,1 9,3 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 14,3 14,2 14,9 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 92,5 94,7 92,6 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 29 588 32 320 35 995 38 763 40 968
Undervisningstimer totalt per elev 58 62 69 74 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no