Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Overhalla barne- og ungdomsskole
Svenningsbrona 1
7863 OVERHALLA
Org.nr 975269124
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Overhalla kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,0 34,4 36,2 38,3 37,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 11,9 11,4 10,5 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 9 5 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 194,3 41,7 69,9 76,5 59,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,3 25,2 14,8 11,4 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 13,4 12,8 11,9 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 13,7 13,3 12,1 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 17,0 14,4 15,5 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 96,0 89,4 98,2 87,4
Lærertimer som gis til undervisning 25 946 21 261 22 858 22 269 22 716
Undervisningstimer totalt per elev 76 59 61 66 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no