Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Overhalla barne- og ungdomsskole
Svenningsbrona 1
7863 OVERHALLA
Org.nr 975269124
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Overhalla kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,4 36,2 38,3 37,2 38,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,4 10,5 9,6 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 5 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,7 69,9 76,5 59,2 48,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,2 14,8 11,4 14,3 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 12,8 11,9 12,9 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 13,3 12,1 9,4 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 14,4 15,5 15,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,1 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 89,4 98,2 87,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 21 261 22 858 22 269 22 716 24 047
Undervisningstimer totalt per elev 59 61 66 72 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no