Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ottestad ungdomsskole
Gubberudvegen 34
2312 OTTESTAD
Org.nr 875289152
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,4 20,5 21,2 21,2 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,0 11,6 11,6 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 0 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,9 790,3 464,7 466,7 565,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 1,5 2,4 2,4 1,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,2 16,0 15,5 15,5 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 17,8 17,0 17,0 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 658 13 400 13 400 13 400 13 961
Undervisningstimer totalt per elev 54 55 57 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no